Категория: .

Запазено място за утре

20.00 лв.

„Запазено място за утре“ е театрална постановка,
създадена по пиесата на Шарл Шара.
Сценична адаптация и режисура: Христо Чешмеджиев
Участват: Владимир Богданов и Петко Каменов

Двама мъже.
Една самотна провинциална гара. Единият изпраща
другият. Двама мъже с минало. Двама мъже приятели,
влюбени в една и съща жена. Докато чакат влака,
разсъждават върху живота си, любовта, възможността за
избор и приятелството. Една вечер, в която и двамата за
първи път са истински. Една вечер, в която се разкриват
тайни и несподелени чувства. Двама души разиграват
живота си. Разказват сънищата си и се опитват да полетят.
Да полетят в неизвестна посока. Да скъсат с миналото си.