Shop
Три Версии на живота ПРЕМИЕРА
28 февруари, 20 март, 25 март 19:30
Запазено място за утре
09 февруари 19:30
Прах при прахта
23 февруари 19:30, 15 март 19:30
Поклон Чупка Поклон
17 февруари 19:30
От какво се страхува Вирджиния Улф
11, 13, 18 март 20:00
The Last Days of Judas Iscariot/Последните дни на Юда Искариотски
30 март 19:00
Объркани
4 март, 16 март 19:30
Исус и Лазар
6, 9 и 13 декември 19:30
ГР. ПЛЕВЕН – Ембриони
30 ноември 19:30
Един бял лист
20 ноември 19:30
ГР. ПЛЕВЕН – Дани и дълбокото синьо море: танц на апашите
21 февруари 19:00
Прасета
22 ноември 2023
Item added to cart View Cart Checkout