От какво се страхува Вирджиния Улф

25.00 лв.

19.30ч, 80min

“От какво се страхува Вирджиния Улф” е авторски спектакъл на режисьора Тея Сугарева, проследяващ житейската съдба на една от най-важните фигури в модерната литература Вирджиния Улф. В напрегнатите военни времена, когато светът е на път да се сблъска с втора голяма катастрофа, Вирджиния Улф е на ръба на силите си. Здравето й е влошено, умът й е неспокоен, вече не може да пише, не може да чете. За последен път прави опит за самоубийство. Този път успешен.
Спектакълът се опитва да преосмисли този акт, да прозре в него необикновената красота на душата, и неутолимата жажда за живот – същински и пълнокръвен, свободен от условности и страхове. Да провиди в смъртта достоен и жизнеутвърждаващ акт.
Спомените за уюта на детството, безразсъдството на младостта и неизбежността на първата любов разпукват суровия образ на ерудирания интелектуалец и ни срещат с една друга Вирджиния. Крехка и ранима, едновременно чужда, но и много близка, уловена в непрестанната борба със страховете си, преодоляваща всеки час, всяка минута границите на видимото с размаха на истински осъзнат творец.

Режисьор Тея Сугарева

Сценограф Никол Трендафилова

Музика на живо Кристиян Сугарев

Пластика Теодора Попова

Снимки Ники Литов

Графичен дизайн Йоана Йотова/Студио Дада

Участват: Александра Димитрова, Камелия Хатиб, Мартин Димитров, Йордан Ръсин

19.30ч
“What is Virginia Woolf Afraid of?”
Directed by Teya Sugareva, this original theatre piece explores the complexities of Virginia Woolf’s life, positioning her as one of the foremost figures in modern literature. Set against the backdrop of turbulent wartime conditions, as the world stands on the precipice of impending catastrophe, Virginia Woolf confronts the limits of her own endurance. Struggling with deteriorating health and a restless mind, she finds herself unable to engage in her literary pursuits, culminating tragically in a final, fatal attempt at suicide.
“What is Virginia Woolf Afraid of?” aims to reassess this profound act, revealing within it the inherent beauty of the human spirit and an unyielding thirst for life – genuine and unbridled, emancipated from society norms and personal fears. Furthermore, it endeavors to portray her death as a dignified and affirming claim of life.
Going beyond the confines of her erudite persona, the portrayal of Virginia Woolf unveils recollections of childhood comfort, the exuberance of youth, and the poignancy of first love. Presenting her as a figure almost fragile and resilient, distant yet intimately relatable, as she struggles constantly with her inner demons, overcoming the limitations of perception with the profound insight of a true visionary.