Категория: .

The Last Days of Judas Iscariot/Последните дни на Юда Искариотски

20.00 лв.

30th March 14th 2024

 

Price: 20lv

Written by the brilliant Stephen Adly Guirgis, ‘The Last Days of Judas Iscariot’ is a theological thrill ride. Part courtroom drama, part divine comedy, a fictional court case where the ultimate fate of Judas Iscariot hangs in the balance!

As the trial unfolds, witness the heavenly debates, the divine interventions, and a sprinkling of comedy that’ll have you questioning the morality of the universe. Forget what you thought you knew about Judas – this play delves deep into the gray areas of betrayal, redemption, and forgiveness!

 

Cast: Victoria Ninova, Nina Gentcheva, Liliana Konstantinova, Suzana Manova, Diana Petkova, Adela Trifonova, Mart Lachev, Georgi Georgiev, Valeri Kirilov, Martin Zannato, Steve Saw

 

*** Performed in English

***** Not suitable for children

19:00 часа 30 март 2024 г.

Цена: 20лв

 

“Последните дни на Юда Искариотски”, написана от брилянтния Стивън Адли Гиргис, е теологично вълнуващо пътуване. Отчасти съдебна драма, отчасти божествена комедия, измислено съдебно дело, в което съдбата на Юда Искариотски виси на косъм!

В хода на съдебния процес ще станете свидетели на небесни дебати, божествени намеси и щипка комедия, която ще ви накара да се запитате за морала на Вселената. Забравете всичко, което сте си мислили, че знаете за Юда – тази пиеса навлиза дълбоко в сивите зони на предателството, изкуплението и опрощението!

 

*** Изпълнява се на английски език

***** Не е подходящ за деца

 

Актьорски състав: Виктория Нинова, Нина Генчева, Лилиана Константинова, Сузана Манова, Диана Петкова, Адела Трифонова, Март Лачев, Георги Георгиев, Валери Кирилов, Мартин Занато, Стив Соу