Категории: , .

Първобит-но

15.00 лв.

“Първобит-но” е авторски, невербален спектакъл. Той е базиран върху първобитни митове, легенди и ритуали.

С помощта на куклените средства и вдъхновение от историята на развитието на човечеството, спектакълът разказва за вечния кръговрат на създаване и разрушаване на живота.
Лакомията, жаждата за власт и всички познати човешки грехове, появили се от създаването на света, са пречупени през призмата на гротескното и аскетичното.
Използвайки средствата на театъра на материала спектакълът дава наша трактовка на отговорите на въпросите “как сме стигнали дотук”, “какво ще остане от нас” и “докога..
Режисьор: Александър Йорданов

Участват: Августина-Калина Петкова/Алексансра Димитрова
Русита Боева/Камелия Хатиб
Павел Кинчев/Мария Йорданова
Димитър Иванов/Владимир Солаков
Александър Йорданов/Магдалена Славчева

Борис Литов

Проектът е финансиран благодарение на Сдружение “Седем Акт” и Национален фонд “Култура”