Our Blog
razbivane

06 окт.: „Разбиване“ от Нийл Лабют за три човешки истории

Знаковата пиеса “Разбиване” засяга съществени теми, които са актуални и важни. Пиесата се състои от три миниатюри, очертаващи лицата на злото, прикритата жестокост и тоталното отсъствие на човещина и съпричастност.